1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 2. Operatorem Serwisu www.motopomoc.eu oraz systemu Zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.pomoc.hpc24.pl jest Horizon Personal Case sp. z o.o. (zwana w dalszej części dokumentu oraz w Serwisach www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl ("Serwisy") jako HPC24 lub Spółka) z siedzibą pod adresem: Ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa, NIP 5272816178, REGON 367976372. Spółka (HPC24) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielski Spółki wynosi 100,000 zł i został opłacony w całości.

 3. Serwisy www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl wykorzystują pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

  1. Dopasowanie Serwisu do potrzeb użytkowników;

  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu;

 4. Dostosowanie części informacji wyświetlanych w Serwisie i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

 5. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zalecamy odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

 6. Horizon Personal Care Sp.z o.o gromadzi wyłącznie informacje o wykorzystywaniu Serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z niniejszym Serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

 7. Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisami www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl i zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm), Horizon Personal Care Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym na podstawie prawa organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 8. Horizon Personal Care Sp.z.o.o. jako administrator Serwisów www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisów www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.motopomoc.eu oraz www.pomoc.hpc24.pl .

 9. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

 10. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisów www.motopomoc.eu / www.pomoc.hpc24.pl oraz ochrony prywatności użytkowników można przekazać Horizon Personal Care Sp. z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce „Kontakt”.

 11. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Horizon Personal Care sp. z o.o.

 12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres IOD@hpc24.pl.

Polityka prywatności Horizon Personal Care sp. z o.o.